Tommy Gyran Norheim
PSYKOLOGISK, PSYKOTERAPEUTISK OG COACHING AVDELING
Tommy Gyran Norheim
Psykolog
Terapeut av barn, ungdom og voksne
Språk: norsk, engelsk og spansk
Gjør en avtale onlineBestill time på klinikken
Tommy Gyran Norheim
PSYKOLOGISK, PSYKOTERAPEUTISK OG COACHING AVDELING
Tommy Gyran Norheim
Psykolog
Terapeut av barn, ungdom og voksne
Språk: norsk, engelsk og spansk
  • Grad i psykologi med hovedfag i klinisk psykologi - European University of Madrid.
  • Master i generell helsepsykologi fra European University of Madrid.
  • Master i klinisk sexologi og ekspert i parterapi - Euroinnova.
  • Doktorgrad i klinisk psykologi fra Autonomous University of Madrid (pågår).
  • Spesialisering i atferdsanalyse - Terapeutisk institutt i Madrid - ITEMA.

Tommy Gyran Norheim, født i Oslo, Norge, har norske foreldre, vokste opp på Gran Canaria hvor familien flyttet da han var 4 år gammel. Startet med 2 år grunnskole på den Norske skole, og forsatte resten av grunnskole/ ungdomskole/Vidregående på tre språklig internasjonal skole (spansk, engelsk og tysk) med barn fra forskjellige land. Han avsluttet vidregående i 2013 og i august av same år flyttet han til Madrid for å ta bachelor grad i psykologi ved European University of Madrid.

Det var hans erfaringer fra praksis ved ANAR Foundation (med hjelp til mindreårige med problemer), José Germain Psychiatric Institute og Senter for sosial reintegrasjon for barn Victoria Kent som gjorde at han bestemte seg for å spesialisere seg i klinisk psykologi. Tommy beskriver det at å møte mennesker som har komplekse familie- og arbeidsituasjoner i tillegg til å ha symptomer av depresjon, angst, etc., gjorde han oppmerksom på det utrolige potensialet for hjelp som psykoterapi har og hvordan han kan gi oss tilbake vår evne til å fortsette å kjempe, komme tilbake til jobb og til og med å leve med en bedre livskvalitet.

Mens han studerte psykologi, jobbet Tommy hver sommer i Norge som vikar ved den Psykiatriske Hjemmetjenesten i Harstad , hvor han hjalp pasienter med psykiatriske diagnoser som også hadde problemer med alkohol, og stoff som cannabis, kokain, MDMA og heroin. Hans vurdering av risikoen for tilbakefall i forbruk naar det gjelder rusmisbruk, risikoen for selvmord og terapeutisk hjelp i dagliglivet i pasientens eget miljø for at de skal kunne ha et liv uten stoff/alkohol og faa et bedre livskvalitet. Denne erfaringen ga Tommy en viktig kjennskap til mekanismene der folk med psykiske problemer er mye mer sårbare for å utvikle en avhengighet, siden de bruker alkohol, eller noe annet stoff som selvmedisinering, hvor effekten av symptomavlastning er umiddelbar og vanedannende.

I oktober 2017 begynte han sin mastergrad i generell helsepsykologi ved European University of Madrid og ble en av de få studentene som ble valgt for et års opphold på SINEWS, hvor han fikk omfattende opplæring i aksept og engasjement Therapy (ACT) av Lidia Budziszewska , som er hans veileder siden Tommy gjorde en utmerket jobb under sin praksis her paa Sinews saa vi ville gjerne beholde han. Denne terapeutiske teknikken er for han en ny og unik måte å hjelpe folk med å overvinne de problemene de måtte lide av, ved hjelp av ulike verktøy som metaforer for å forstå, forklare og arbeide med eventuelle problemer som en person presenterer. Det som påvirket han mest under hans opplæring på ACT var å se hvordan den underliggende aksepterings perspektiven lærte han å akseptere de problemene vi måtte ha (Angst, depresjon, mangel på sosiale ferdigheter, etc.) i stedet for å avvise dem, det er en av de grunnleggende trinnene for å overvinne våre problemer.

Hans interesse for å arbeide med barn og ungdom kom etter hans praksis hos ANAR og Victoria Kent Children’s Center. Tommy mener at det å skape innflytelse tidlig i oppveksten har en stor potensiell innvirkning på hvordan forandring kan skje hos barn og ungdom. Av denne grunn vil han utvide sin opplæring og erfaring med å integrere seg i SINEWS institutt for barn og ungdomspsykologi under oppsyn av Andrea Moreno og bli med som skole Rådgiver paa en skole hvor han jobber primært med tenåringer.

I 2019 avsluttet han sine studier og takket være de gode vurderingene av pasientene han hade i sin praksis og strålende tilbakemelding fra sin veileder, ble han valgt til å fortsette å jobbe i Sinews som psykolog, hvor han kombinerer sitt kliniske arbeid med doktorgradsstudiene som undersøker empati i den terapeutiske prosessen med ACoVeo- gruppen.

Tommys innlegg: