Amalie Hylland
AVDELING AV PSYKOLOGI, PSYKOTERAPI OG COACHING
Amalie Hylland
Psykolog
Voksne
Språk: Norsk, engelsk og spansk
online konsultasjonklinikk avtale
Amalie Hylland
AVDELING AV PSYKOLOGI, PSYKOTERAPI OG COACHING
Amalie Hylland
Psykolog
Voksne
Språk: Norsk, engelsk og spansk
 • Bachelorgrad i psykologi ved European University of Madrid.
 • Master i klinisk psykologi ved European University of Madrid.
 • Master i atferdsterapi fra The Therapeutic Institute of Madrid (ITEMA)

Amalie er født i Norge av norske foreldre, men fra hun var liten har hun hatt kontakt med andre kulturer. Som 11-åring deltok hun på en internasjonal leir i Japan med barn fra 12 forskjellige land, og som 13-åring var hun igjen med på en internasjonal leir i Nederland. Der ble hun en del av en vennegjeng med barn fra Brasil, Jordan, Nederland og Canada, som beholdt kontakten i årene etterpå med «reunions» i hverandres hjemland der de fikk mulighet til å lære litt om landet og hverdagslivet til familiene hverandres. 

Amalie har også bodd i flere land, inkludert Den Dominikanske Republikk som barn, et semester som student i Argentina, et semester i Frankrike, et år i England, et utvekslingssemester i Peru, og flere år i Spania. Amalie har erfaringer som gjør at hun har god forståelse for de utfordringer en student i utlandet kan oppleve. Som hun sier; «Det er ofte de små tingene som kan være de største utfordringene». Som eksempel på hva som kan være vanskelig å forstå nevner hun kulturforskjeller i hvordan mennesker forholder seg til punktlighet og planer, døgnrytme for måltider og sosiale treffpunkter, de uskrevne sosiale «reglene» for kommunikasjon på et annet språk, og praktiske ting som administrative prosedyrer og offentlig byråkrati i landet man bor i. 

Som tenåring begynte Amalie å jobbe som støttekontakt for barnevernet, og det var da interessen for psykologifaget begynte. I denne jobben skulle hun være en støtteperson for ungdommer som bodde i hjem med kompliserte familieforhold, og opplevde da at hun manglet kunnskap om hvordan hun kunne hjelpe på best mulig måte.

Amalies interesse og nysgjerrighet for verden utenfor hjemlandet gjorde at hun ønsket å studere i utlandet, og fullførte psykologigraden sin ved European University of Madrid. Da hun holdt på med mastergraden i klinisk psykologi fikk hun tilbud om å utføre praksisperioden sin ved SINEWS hvor hun ble introdusert for klinisk praksis i et flerkulturelt miljø. 

Der lærte hun hvordan man blant annet kan hjelpe utenlandske studenter med overgangen til å bo og studere i Spania, minske deres prokrastinering, angst og depresjon og hvordan håndtere press fra seg selv og andre. I feriene dro Amalie tilbake til Norge og jobbet som terapeut på psykiatrisk sykehus. I denne jobben fikk hun erfaring med pasienter som slet med intrusive og negative tanker, høye nivåer av angst, sosiale problemer og ferdigheter, avhengighet og sinnehåndteringsproblemer og som hadde vansker med å skille virkelighet og fantasi.

Amalie har i tillegg fullført en mastergrad i atferdsmodifikasjon fra The Therapeutic Institute of Madrid (ITEMA). Gjennom dette studiet har hun utdypet sin forståelse for hvorfor vi gjør det vi gjør, og hva vi kan gjøre når vår atferd og omstendigheter forårsaker problemer. For Amalie er det viktig å hjelpe klientene til å forstå både problemets opprinnelse og hva som vedlikeholder problemet. På den måte kan hun lage en individuell plan for behandling slik at klienten kan oppleve bedring og fremskritt.

Amalie beskriver seg selv som en varm, ikke-dømmende psykolog, som er dedikert til å hjelpe klientene sine. Hun har jobbet med ulike problemområder innenfor angst, fobier og gruble-tanker, utvikling av sosiale ferdigheter, grensetting og selvhevdelse, selvtillit og selvbilde, prokrastinering, selvskading, ulike tvangslidelser, og vanskeligheter vi kan oppleve når vi blir eldre. Amalie tror på menneskets evne til å lære nye måter å håndtere problemene sine, og at man i terapi kan få verktøy og lære nye strategier som gjør det mulig å håndtere utfordringer også etter at terapien er avsluttet. Amalie kombinerer for tiden sitt kliniske arbeid med arbeid som foreleser på psykologistudiet ved European University of Madrid, og forsøker til enhver tid å holde seg oppdatert på utvikling og fremskritt innen fagfeltet.

 • 2009-2013. Médico especialista en Psiquiatría por la Clínica Universidad de Navarra, mayo de 2013.
 • 2006. Diplomado en Gerencia en Salud por la Universidad de La Sabana (Colombia), diciembre de 2006.
 • 1999-2006. Licenciada en Medicina por la Universidad de La Sabana (Colombia), diciembre de 2006. Título Homologado en el Ministerio de Educación y Ciencia de España con fecha del 22 de noviembre de 2007.
 • Junio 2020 - Actualmente | Médico especialista en psiquiatría. Sinews MTI, Madrid - España.
 • Septiembre 2015 - Octubre 2020 | Médico especialista en psiquiatría. UMA (Unidad Médica Angloamericana), Madrid - España.
 • Septiembre 2015 - Octubre 2020 | Medical Advisor, Psiquiatra experta en repatriaciones. Euro-Center Madrid, Madrid - España.
 • Mayo 2015 - Septiembre 2020 | Médico especialista en psiquiatría. Asociación ATAM (Asociación de Telefónica para las personas con discapacidad), Pozuelo de Alarcón, Madrid - España.
 • Septiembre 2013 - Mayo 2015 | Médico especialista en psiquiatría (Afdelingslæge). Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, Region Nordjylland – Dinamarca.
 • Mayo 2009 - Mayo 2013 | Médico Interno Residente de Psiquiatría. Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica de la Universidad de Navarra. Pamplona, Navarra - España.
 • Abril 2008 - Abril 2009 | Médico general. Residencia de Mayores “El Balconcillo”, grupo AMMA. Guadalajara, Castilla la Mancha – España.
 • Febrero 2008 - Abril 2009 | Médico de Urgencias. Clínica Dr. Sanz Vázquez, Guadalajara – España.
 • Marzo 2007 - Noviembre 2007 | Médico general en Unidad de Cuidados Intermedios. Atención Médica Especializada. Bogotá D. C. – Colombia.
 • Febrero 2007 - Octubre 2007 | Médico general en Atención Primaria y Urgencias. Hospital Centro Oriente II Nivel, E. S. E. Secretaría de Salud de Bogotá, D. C. Bogotá D. C. – Colombia.
 • Febrero 2006 - Mayo 2006 | Observer. Division of Translational Neuroscience Research in Schizophrenia at the University of Texas Southwestern School of Medicine in the University of Texas – Southwestern Medical Center. Dallas, Texas - USA.
 • Baquero Mahecha G. A. “Psychiatric patients also travel around the world: What we should know to help them travel safely” 19th WPA World Congress of Psychiatry, Lisbon – Portugal, August 21th - 24th, 2019.
 • Viteri G., Garin A. Slon P., Etxano Cantera J., Baquero G. A., Pla J., Domínguez P., Zubieta J. L., García-Eulate R. “Depression in elderly: a DTI study of white matter abnormalities with two control groups” at the European Congress of Radiology, Vienna – Austria, march 7th to 11th, 2013.
 • Caicedo C., Baquero G. A., Prieto E., Ortuño F., Arbizu J., Pla-Vidal J. “Prevention of late-life depression: a 18FDG PET study” during the XII Annual Meeting of the International College of Geriatric Psychoneuropharmacology (ICGP) shared with the Spanish Society of Psychogeriatrics XIX Annual Meeting (SEPG), held in Seville – Spain, october 24th to 27th, 2012.
 • Póster: Baquero Mahecha G. A., Marin J. J., Garin A., Borro D., García-Eulate M. R., Pla-Vidal J. “Prevention of depression in elderly: factors in clinical research.” during the Annual Meeting of the American Association for Geriatric Psychiatry (AAGP), held in Washington, D. C. - USA, march 16th to 19th, 2012.
 • Pla-Vidal J., Garin Muga A., Baquero Mahecha G. A., Marin Méndez J. J., Suárez López P., Sánchez Ostiz Gutierrez R. “Prevención de la depresión en ancianos: estudio de factores clínicos”, en el 54 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, celebrado en Santiago de Compostela – España, del 6 al 8 de junio de 2012.
 • Baquero Mahecha G. A., Marin J. J., Molero P., Corte P., Gómez J. A., Cózar G., Pla J. “Implicación pronostica del deterioro cognitivo en los pacientes geriátricos que ingresan en una unidad psiquiátrica de agudos”, en el XV Congreso Nacional de Psiquiatría, celebrado en Oviedo – España del 8 al 11 de noviembre de 2011.
 • Gómez J. A., Cano A., Martín R., Lahortiga F., Cózar G., Baquero Mahecha A. “Aspectos relacionados con la eficacia del tratamiento en las disfunciones conyugales”, en el XV Congreso Nacional de Psiquiatría, celebrado en Oviedo – España del 8 al 11 de noviembre de 2011.
 • Cózar G., Cano A., Gómez J. A., Baquero G. A. “¿Influye en el número de reingresos el tratamiento inicial de los trastornos afectivos psicóticos?”, en el XV Congreso Nacional de Psiquiatría, celebrado en Oviedo – España del 8 al 11 de noviembre de 2011.
 • Marin Méndez J. J., Baquero Mahecha A., Molero Santos P., Corte de Paz P., Cózar Santiago G., Pla-Vidal J. “Estudio del deterioro cognitivo previo como posible mediador fisiopatológico de la asociación entre los trastornos afectivos y la evolución a demencia”, en la XVIII Reunión de la Sociedad Española de Psicogeriatría, celebrada en Madrid – España del 6 al 8 de octubre de 2011.
 • Cózar Santiago G., Cano A., Baquero A., Dívar M., Lacunza C., “Intentos autolíticos en urgencias. ¿Lo hacemos bien?”, en Encuentros en Psiquiatría, celebrada en Sevilla – España del 1 al 2 de abril de 2011.
 • Cozár G, Cano Prous A., Gómez Sánchez J. A., Yurrita Montesinos S., Baquero Mahecha G. A. “Diagnóstico de trastorno mental en una muestra de universitarios” en el XIV Congreso Nacional de Psiquiatría, celebrado en Barcelona – España, del 18 al 23 de Octubre de 2010.
 • Baquero GA, Molero P, Pla J, Ortuño F. “A schizophrenia-like psychotic disorder secondary to an arachnoid cyst remitted with neurosurgical treatment of the cyst”. Open Neuroimag J. 2014; 8: 1–4. Publicado online Feb 21, 2014. doi: 10.2174/1874440001408010001.
 • Baquero Mahecha G. A., Pla Vidal J. Libro: Psicogeriatría, una visión integral del envejecimiento humano, capitulo: “Terapia Electro convulsiva en Ancianos”. ISBN: 978-958-99242-3-5
 • Dívar Conde M., Laspra Solís C., Cozár Santiago G., Baquero Mahecha G. A., Libro: Casos clínicos de residentes de Psiquiatría 14, caso “Por qué callas”. ISBN: 978-84-7989-705-5, ISSN: 1699-4639.
 • Cozár Santiago G., Baquero Mahecha G. A., Dívar Conde M., Gómez Sánchez J. A., Libro: Casos clínicos de residentes de Psiquiatría 14, caso “Mente fuerte, músculo débil”. ISBN: 978-84-7989-705-5, ISSN: 1699-4639.
 • Baquero Mahecha G. A., Cozár Santiago G., Gómez Sánchez J. A., Dívar Conde M., Libro: Casos clínicos de residentes de Psiquiatría 14, caso “Persecución con causa”. ISBN: 978-84-7989-705-5, ISSN: 1699-4639.
 • Gómez Sánchez J. A., Baquero Mahecha G. A., Cozár Santiago G., Libro: Casos clínicos de residentes de Psiquiatría 14, caso “Pensar antes que actuar”. ISBN: 978-84-7989-705-5, ISSN: 1699-4639.
 • Baquero Mahecha G. A., Dívar Conde M. Libro: Casos clínicos de residentes de Psiquiatría 13, caso “Corazón, corazón”. ISBN: 978-84-7989-640-9, ISSN: 1699-4639.
 • Enseñanza y tutoría a los estudiantes de Medicina de Aalborg Universitetshospital en el área de la psiquiatría. Abril 2014 – Abril 2015.
 • Enseñanza y tutoría a los residentes de Psiquiatría de Aalborg Universitetshospital. Abril 2014 – Abril 2015.
 • Enseñanza y tutoría a los estudiantes de quinto año de Medicina de la Universidad de Navarra en el área de la psiquiatría. 2009 – 2013.
 • Seminario de Trastornos psicóticos, Trastornos de la Conducta Alimentaria y Trastornos depresivos en la asignatura de Clínica Práctica III. Curso 2010- 2011 (dedicación de 4 horas) y curso 2011-2012 (dedicación de 2 horas). Facultad de Medicina. Universidad de Navarra.
 • Preparación y desarrollo del Examen de Competencias Objetivo y Estructurado (ECOE) de 5º Curso de la Licenciatura de Medicina del curso académico 2009-2010 (dedicación de 10 horas) Universidad de Navarra.
 • Preparación y desarrollo del Examen de Competencias Objetivo y Estructurado (ECOE) de 6º Curso de la Licenciatura de Medicina del curso académico 2009-2010 (dedicación de 10 horas) Universidad de Navarra.
 • Español: nativo.
 • Inglés: nivel alto en lectura, escritura y conversación.
 • Danés: nivel alto en lectura, escritura y conversación.
 • Italiano: nivel intermedio en lectura, escritura y conversación.

Amalie escribe: