Sara Thune
AVDELING AV PSYKOLOGI, PSYKOTERAPI OG COACHING
Sara Thune
Psykolog
Voksne
Språk: Norsk, engelsk og spansk
Klinikk AvtaleCita Online
Sara Thune
AVDELING AV PSYKOLOGI, PSYKOTERAPI OG COACHING
Sara Thune
Psykolog
Voksne
Språk: Norsk, engelsk og spansk
 • Bachelor i psykologi. European University of Madrid.
 • Master i klinisk psykologi, European University of Madrid.
 • Master i atferdsanalyse i en terapeutisk setting, Therapeutic Institute of Madrid (ITEMA).

Sara er født og oppvokst i Oslo, Norge, i en familie med lidenskap for sport og friluftsaktiviteter. Fra en tidlig alder begynte Sara med ulike idretter som håndball, løping, friidrett, ridning, gymnastikk og pianospill. Da hun ble ferdig med videregående skole, visste Sara at hun ønsket å forlate Oslo for å oppleve noe annerledes. Hun dro til noe som kalles «Folkehøgskule» i Norge, hvor unge mennesker kan delta i ulike grupper eller klasser som ski, fjellturer eller lære å fly med paraglider sammen med andre unge voksne. Et år fylt med eventyr og vennskap, uten karakterer eller tester! Sara lærte å fly med paraglider, og sammen med 15 andre studenter dro hun til Mexico for å fly. Det var en ganske (farlig) opplevelse!

Sara bestemte seg for å forfølge drømmen om å bli psykolog og flyttet til Madrid for en seks år lang utdanning. Å studere i utlandet endret livet hennes betydelig og åpnet dører for nye muligheter, både i karrieren og i forhold til hennes personlige liv. Hun opplevde utfordringer, mestring og utvikling ved å flytte til et nytt sted, bygge nye vennskap, tilpasse seg en ny kultur, savne familie og venner, lære et nytt språk, føle usikkerhet og virkelig bevege seg utenfor komfortsonen.

I løpet av tiden i Madrid fullførte Sara to mastergrader: Generell helsepsykologi (UEM) og «Master i atferdsanalyse i en terapeutisk setting» fra Instituto Terapeutico de Madrid (ITEMA). Dette var en svært krevende tid; lange skoledager, studier på spansk og en tung arbeidsbelastning. Samtidig var det en utdannelse, spennende og inspirerende tid for Sara. I tillegg til sin profesjon oppnådde Sara mange fantastiske venner og mennesker i livet sitt på grunn av beslutningen om å flytte til Madrid, og en ny lidenskap, salsa dans!

Sara har arbeidet både i privat og offentlig sektor, både i Norge og Spania, hovedsakelig med individuell terapi, men også med gruppebehandling. Hun har erfaring med å arbeide med hovedsakelig ungdommer og voksne med ulike typer problemer, inkludert angst, utbrenthet, tvangstanker og atferd, lav selvfølelse, spiseforstyrrelser og lavt humør og tristhet.

Sara trives godt med gruppeterapi. I tidligere grupper har fokus vært på å styrke selvfølelsen, lære stresshåndtering, introdusere mindfulness- og pusteteknikker, samt håndtere kognitive utfordringer som vedvarende overtenking og grubling. Gruppebehandling, mener hun, er en svært effektiv og fin måte å takle en rekke vanlige problemer på. Faktisk har hun observert at for noen er det lettere og mer effektivt å oppnå fremskritt og terapeutiske mål når de er i gruppe.

Saras arbeidsmetode er basert på en vitenskapelig, individualisert og helhetlig tilnærming. Dette betyr at hun kan tilpasse verktøy og teknikker basert på din historie, personlighet, interesser og behov, samtidig som det faglige rammeverket bygger på etablerte vitenskapelige prinsipper.

Vi har alle evnen og muligheten til å endre oss og vokse. Hemmeligheten er å skape et miljø som kan fremme transformasjon. I terapi gjør vi dette ved å etablere et sterkt forhold mellom klient og terapeut, analysere problemet fra et atferdsperspektiv og velge passende teknikker og metoder basert på den spesifikke og personlige analysen. Det er grunnleggende å forstå at endring krever fokusert innsats, både fra klient og terapeut. 

Sara tilbyr terapi på norsk, engelsk og spansk.

«De fleste av oss vil oppleve vanskelige tanker, følelser og livssituasjoner. Heldigvis trenger vi ikke å møte dem alene. En varm og støttende samtale sammen med en gjennomtenkt plan for veien videre vil skape håp, styrke og nye muligheter».

 • Master i atferdsanalyse i en terapeutisk setting, Therapeutic Institute of Madrid (ITEMA). Madrid, España. (2019-2021)
 • Master i klinisk psykologi, European University of Madrid. España. (2019 – 2021)
 • Bachelor i psykologi. European University of Madrid. España. (2015- 2019)
 • Årsstudium i psykologi. Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Trondheim, Norway (2013-2014)
 • Psykolog. Psykologisk behandling av voksne. Online og in-person. SINEWS Multilingual Therapy Institute [Madrid] (2023- current)
 • Psykolog, online terapi. LIFEKEYS, Norway (2023)
 • Terapeut og samtalerådgiver, Rus og psykisk helse, Lørenskog Kommune, Norge (2023)
 • Barne- og ungdomspsykolog, Barne- og Ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), Sogndal, Norge (2022-2023)
 • Terapeut. Samtaleterapi for voksne. Nion A/S (2021-2023)
 • Miljøterapeut, Frambu Kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Oslo, Norge (2017-2023)
 • Miljøterapeut, Hagegata Boliger, Oslo Norge (2021 – 2022)
 • Miljøterapeut, Vålerenggata Boliger, Oslo Norge (2021 – 2022)
 • Caritas Madrid (2017 – 2019)
 • Kirkenes SOS – Telefon, Trondheim, Oslo (2013-2014)
 • Mentaliseringsbasert terapi (2023)
 • Norsk: morsmål
 • Engelsk: Flytende
 • Spansk: C1

Sara escribe: