Marta Kosiorek
Dział Psychologii, Psychoterapii i Coachingu
Marta Kosiorek
Psycholog i psychoterapeuta
Dzieci, młodzież i dorośli
Języki: Polski, angielski i hiszpański
Umów wizytę onlineUmów wizytę w klinice
Marta Kosiorek
Dział Psychologii, Psychoterapii i Coachingu
Marta Kosiorek
Psychologist
Children, adolescents and adults
Languages: English, Polish and Spanish
 • Magister Psychologii (Uniwersytet Warszawski, 1 rok na wymianie studenckiej na Universidad Complutense de Madrid).
 • Tytuł Psicólogo General Sanitario (UDIMA) uprawniający do wykonywania zawodu psychologa w Hiszpanii.
 • Szkolenie Psychoterapeutyczne w nurcie Psychoterapii Gestalt – Instituto de Psicoterapia Gestalt w Madrycie.
 • Studia podyplomowe z zakresu Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu (Universidad Miguel de Cervantes/Fundación Gatea).
 • Studia podyplomowe w zakresie Wczesnej Interwencji (Universidad Pontificia de Comillas).

Marta jest psychologiem i psychoterapeutką. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Marta pracuje integrując nurt humanistyczny z technikami wywodzącymi się z innych szkół psychoterapii takich jak poznawczo-behawioralna czy systemowa, zawsze dostosowując metody pracy do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Urodzona w Warszawie, od dziecka uwielbiała podróżować i z dużym zaangażowaniem i łatwością uczyła się języków obcych. Jedna z tych podróży przywiodła ją do Madrytu z założeniem, że spędzi tutaj jeden rok podczas wymiany studenckiej Erasmus na Universidad Complutense de Madrid. Nie są jej więc obce wyzwania z jakimi spotykają się studenci studiujący za granicą. Dzięki temu niezwykłemu doświadczaniu udało jej się nawiązać przyjaźnie z osobami z różnych stron świata, z którymi utrzymuje bliskie relacje do dziś. W rezultacie Marta zdecydowała się przeprowadzić do Hiszpanii i założyła tu wielokulturową rodzinę. Zna w związku z tym zarówno blaski jak i cienie życia poza granicami swojego kraju. W trakcie doskonalenia zawodowego w dziedzinie psychologii pracowała jako nauczyciel angielskiego w szkole Kids&Us, oraz w dwujęzycznym ośrodku Gymboree, prowadząc zajęcia rozwojowe dla dzieci od 0 do 6 lat i ich rodzin.

Marta rozpoczęła swoją karierę jako psycholog we wczesnej interwencji, uczestnicząc w projekcie badawczym dotyczącym dziećmi urodzonych przedwcześnie i ich rodzin na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z terapii dzieci ze Spektrum Autyzmu oraz pomocy psychologicznej w innych trudnościach takich jak zaburzenia lękowe, depresja, ADHD, zaburzenia zachowania, doświadczenie przemocy czy bullying. Prowadziła warsztaty dla rodziców wspierające ich w codziennych trudach wychowania oparte na założeniach Rodzicielstwa Bliskości i komunikacji bez przemocy.
W pracy terapeutycznej z dziećmi używa technik bazujących na zabawie, gdyż jest to najbardziej naturalny sposób wyrażania przez dzieci ich potrzeb i emocji. Marta zawsze stara się, żeby rodzina czuła się częścią oddziaływania terapeutycznego jako czynnik sprawczy zmiany i wspólnie z rodzicami omawia i proponuje sposoby, które mogą ich wspierać w codziennych zmaganiach.

Marta może pomóc rodzicom odnaleźć odpowiedzi na następujące pytania: ¿Jak wspierać dzieci w osiąganiu kolejnych rozwojowych kamieni milowych? ¿Co robić, gdy dziecko doświadcza frustracji i napadu złości? ¿Jak wspomóc dziecko w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami? ¿Jak rozmawiać z nastolatkiem? I na wiele innych kwestii, które niepokoją rodziców.

W trakcie swojej 10-letniej praktyki, kontynuując pracę z dziećmi i młodzieżą, Marta dalej szkoliła się, zbierając narzędzia oferowane przez różne szkoły psychoterapii i poszerzając swoją praktykę o pracę z dorosłymi. Jako psychoterapeuta dorosłych, Marta może pomóc osobom z objawami depresji czy zaburzeniami lękowymi, osobom, które mają trudności w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji czy w adaptacji do nowych okoliczności, osobom, które przechodzą przez sytuację stresu i żałoby lub są po doświadczeniu traumy lub przemocy.

Dzięki 4-letniemu szkoleniu w nurcie terapii Gestalt, Marta wprowadziła do swojej pracy nowe techniki, które w sposób holistyczny traktują ludzkie doświadczanie z perspektywy tu i teraz. Jej priorytetem jest stworzenie w gabinecie atmosfery zaufania i akceptacji, w której pacjent poczuje się wysłuchany i zrozumiany, bez oceniania. W takich warunkach stwarzamy możliwość pacjentowi do zadbania o siebie i znalezienia odpowiedzi na kwestie, które uniemożliwiają mu osiągniecie poczucia satysfakcji i szczęścia. Praca terapeutyczna to towarzyszenie drugiej osobie na drodze do poszerzenia świadomości o jej mechanizmach zachowania, tak żeby z pomocą terapeuty mogła zmienić te, które przestały jej służyć.

 • Styczeń 2021. Studia uniwersyteckie II stopnia w zakresie Psychologii Klinicznej i Zdrowia – tytuł Máster Universitario en Psicología General Sanitaria, UDIMA
 • 2017-2021. 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie Psychoterapii Gestalt, Instituto de Psicoterapia Gestalt w Madrycie
 • 2016. Studia podyplomowe z zakresu Zaburzeń ze Spectrum Autyzmu, Universidad Europea Miguel de Cervantes/Fundación Gatea
 • 2012. Specjalista w zakresie Wczesnej Interwencji, Universidad Pontificia Comillas/Fundación ICSE
 • 2010. Magister Psychologii, Uniwersytet Warszawski. Titulo homologado en España. Colegiada nº24623
 • 2008-2009. Stypendium w ramach programu europejskiej wymiany studenckiej Erasmus na Wydziale Psychologii Universidad Complutense de Madrid
 • 2008. Licencjat z Animacji Społeczno-Kulturalnej, Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski
 • Od 2021. Psycholog i psychoterapeuta w SINEWS. Psychoterapia dzieci, młodzieży i dorosłych. Warsztaty dla rodziców
 • 2015-2021. Psycholog ADR Infancia– prywatna klinika w Arganda del Rey. Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin. Grupy umiejętności społecznych . Zajęcia z psychomotoryki
 • 2020-2021. Psycholog stażysta, CENIT Psicología. Psychoterapia dorosłych (online). Warsztaty dla rodziców
 • 2015-2016. Psycholog, Crece Bien. Warsztaty dla rodziców z dziećmi. Konsultacje rodzicielskie
 • 2011-2014. Edukator, Gymboree. Wczesna stymulacja. Zajęcia rozwojowe dwujęzyczne dla rodziców z dziećmi
 • 2011. Psycholog w Domu Opieki Seniora Peñagrande Torrelodones. Wsparcie psychologiczne. Rehabilitacja i stymulacja poznawcza. Zajęcia integracyjne
 • 2010 – Stowarzyszenie dla Rodzin SDR – praca z dziećmi z ADHD i z trudnościami emocjonalnymi.
 • 2009/2010 – Centrum Pomocy Psychologicznej UW – diagnoza i koterapia w terapii grupowej, bezpłatna pomoc dla studentów UW.
 • 2009/2010 – Ośrodek Terapeutyczny dla Dzieci przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – koterapia w grupach dla dzieci ze spektrum autyzmu, ADHD i zaburzeniami rozwoju.
 • 2008/2009 - Clínica Universitaria Asociada a la Universidad Complutense de Madrid – diagnoza i terapia z dziećmi i dorosłymi.
 • 2008 – Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, Oddział Dzienny. Centro de Neuropsiquiatría y Rehabilitación de Niños y Adolescentes Mazowieckie (en Zagórze). Sección de Psiquiatría Diaria.
 • 2008 – projekt rozwoju Inteligencji Emocjonalnej aktywizujący Seniorów, Dom Dziennego Pobytu.
 • 2006/2007 – Stowarzyszenie dla Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa Tęcza.
 • 2005 – Dom Opieki dla Osób cierpiących na schizofrenię Leśny.
 • 2013. Rozdział w książce Dziecko urodzone przedwcześnie i jego rodzice, Wybrane zagadnienia psychologiczne pod redakcją dr hab., Grażyny Kmity, Wydawnictwo Paradygmat.
 • Maj 2011. Prezentacja na IV Polskiej konferencji Psychologii Klinicznej Dziecka: “Zaciekawienie Osobą Obcą a poszukiwanie bliskości z rodzicem u dzieci urodzonych przedwcześnie"
 • I Congreso Internacional de Psicología de la Salud y Clínica para niños y adolescentes, Madrid 2015.
 • Konferencja „Dziecko i terapia”, Instytut Psychoterapii i Psychoanalizy.
 • Kurs Kinezjologii Edukacyjnej – BRAIN GYM (32h).
 • Kurs “Metoda Ruchu Rozwojowego Weroniki Sherborne“(18h).

Marta's Posts