Alina Cimpoesu

Alina Cimpoesu

Alina Cimpoesu
DIVISION OF SPEECH THERAPY
Alina Cimpoesu
Speech Therapist
Children, adolescents and adults
Languages: English, Romanian and Spanish
Clinic Appointment
 • Degree in Speech and Language Therapy from Universidad Complutense de Madrid.
 • Master’s Degree in Early childhood care from the Complutense University of Madrid.
 • Post Graduate Degree as an Expert in Autism Syndrome Disorder from the UNED.

Born in Romania, Alina was always clear that she wanted to find a profession where she could make an impact on society. This led her to explore opportunities beyond her borders at the age of 16. She arrived in Spain without previously knowing the language, and after taking her only three months to learn it, she discovered that the profession she was looking for was going to be speech therapist.

While studying the Degree in Speech Therapy at the Complutense University of Madrid (UCM), Alina combined her studies with another of her great vocations, childcare, where she had the opportunity to identify for the first time the importance of language development and communication at an early age. For this reason, she decided to specialize in developmental and learning disorders. Later, she would complete his training in this area by obtaining the Master’s Degree in Early Intervention at the UCM.

However, what truly marked Alina’s professional future was her brother, who from a young age showed serious difficulties with social interaction and the use of language. Her curiosity and desire to deepen her knowledge made her do the university internship at the Leo Kanner Special Education College of the Association of Parents of People with Autism (APNA), where she later worked for 4 years. She combined this work with collaborations as a speech therapist for different Early Care Centers and with speech therapy services at home with patients with speech, language, literacy and atypical swallowing disorders.

Throughout this stage, Alina completed the Post Graduate Degree in Intervention in Autism Spectrum Disorder by the UNED and became one of the first certified therapists in Spain in the PACT methodology (Pediatric Autism Communication Therapy), a specific communication therapy for children with autism or needs in the field of social communication developed at the University of Manchester.

Her passion for the profession of speech therapist prompted her to share her knowledge by participating as a teacher in the APNA ASD Specialization Course and tutoring future professionals during their university internships.

She currently combines her clinical work as a bilingual speech therapist at SINEWS with her psychopedagogical labor at Kings College Soto de Viñuelas, where she has acquired conscience of the academic impact that language difficulties have.

 • Degree in Speech and Language Therapy from Universidad Complutense de Madrid. 2014-2018
 • Master’s Degree in Early childhood care from the Universidad Complutense de Madrid 2018-2019
 • Post Graduate Degree as an Expert in Autism Syndrome Disorder from the UNED 2020-2021
 • PECS TRAINING | 2019 | PYRAMID EDUCATIONAL CONSULTANTS SPAIN Training in the alternative/augmentative communication system Picture Exchange Communication System. Level 1.
 • EARLY START DENVER MODEL: LEVEL 1 | 2020| UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS The Early Start Denver Model (ESDM) is a behavioral therapy for children with autism between the ages of 12-48 months. It is based on the applied behavior analysis methods (ABA).
 • PAEDIATRIC AUTISM COMMUNICATION THERAPY (PACT) | 2021 | UNIVERSIDAD DE MANCHESTER PACT is currently the only robust evidence of improved child social communication functioning, communication initiation, language and sustained engagement six years after early intervention.
 • AITTEA | 2018 | AUTISM SEVILLA Socio-Communicative Program for Early Childhood Care for ASDs.
 • MOBILE APPLICATIONS AND OTHER TECHNOLOGIES FOR PEOPLE WITH ASD | 2019| AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MADRID.
 • READ TO TALK | 2019 | ISABELLE MONFORT, MADRID Acquisition and use of Reading-Writing in children with Language and Communication Disorders.
 • SPEECH THERAPIST AND LEARNING SUPPORT SPECIALIST | SINEWS | 2022-Present Assessment, diagnosis and intervention in speech, language, swallowing and literacy disorders in children, in English and Spanish. Learning support specialist at Kings College Soto de Viñuelas.
 • SPEECH THERAPIST | SPECIAL NEEDS CENTER LEO KANNER (APNA) | 2018- 2022 Assessment and speech therapy intervention in students with Autism Spectrum Disorder. Family counselling.
 • SPEECH THERAPIST | ACEOPS | 2020 Assessment, diagnosis and intervention in speech, language, swallowing and literacy disorders in children.
 • TEACHER | ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON AUTISMO (APNA) | 2020-2021 Teacher of the Specialist Course in Intervention in ASD.
 • COLLABORATION TUTOR IN PRACTICAL TRAINING AT UCM | SPECIAL NEEDS CENTER LEO KANNER | 2022 External Internship Tutor for the Degree in Speech Therapy at the UCM. Teaching assessment, diagnosis, and elaboration of the therapeutic plan and intervention of the population with ASD.
 • Spanish: Mother tongue, advanced written, read and spoken knowledge.
 • Romanian: Mother tongue, advanced written, read and spoken knowledge.
 • English: Complete professional competence.

Alina's Posts

Nothing found.


Alina Cimpoesu

Alina Cimpoesu - Logoped

Alina Cimpoesu
DEPARTAMENTUL LOGHOPEI
Alina Cimpoesu
Logoped
Copii, adolescenți și adulți
Limbi de lucru: Romana, engleza si spaniola
programare la clinică
 • Licențiat în Logopedie de către Universitatea Complutense din Madrid.
 • Master în Intervenție timpurie de la Universitatea Complutense din Madrid.
 • Specialist în Intervenție la Persoanele cu Tulburare din Spectrul Autist (TSA) de către UNED.

Născută în România, Alina a avut mereu clar că își dorea să găsească o profesie în care să aibă impact asupra societății. Acest lucru a determinat-o să exploreze oportunități dincolo de granițele ei la vârsta de 16 ani. A ajuns în Spania fără să cunoască limba în prealabil, iar după ce a intarziat doar trei luni să o învețe, a descoperit că profesia pe care o căuta avea să fie cea de logoped.

În timp ce studia Licența în Logopedie la Universitatea Complutense din Madrid (UCM), Alina și-a combinat studiile cu o altă mare vocație, îngrijirea copilurilor, unde a avut ocazia să identifice pentru prima dată importanța dezvoltării limbajului și a comunicării la o vârstă fragedă. Din acest motiv, decide să se specializeze în tulburări de dezvoltare și de învățare. Ulterior, își va finaliza pregătirea în acest domeniu prin absolvirea Masterului în Intervenție Timpurie la UCM.

Cu toate acestea, ceea ce a marcat cu adevărat viitorul profesional al Alinei a fost fratele ei, care de mic a manifestat serioase dificultăți în interacțiunea socială și în utilizarea limbajului. Curiozitatea și dorința de a-și aprofunda cunoștințele au impinso să facă stagiul universitar la Colegiul de Educație Specială Leo Kanner al Asociației Părinților Persoanelor cu Autism (APNA), unde a lucrat ulterior timp de 4 ani. Ea a combinat această activitate cu colaborări ca logoped pentru diferite centre de îngrijire timpurie și cu servicii de logopedie la domiciliu cu pacienți cu tulburări de vorbire, limbaj, alfabetizare și tulburări atipice de deglutiție.

De-a lungul acestei etape, Alina a finalizat Specializarea în Intervenție cu Persoanele cu Tulburare din Spectrul Autismului de la UNED și a devenit unul dintre primii terapeuți autorizați din Spania în metodologia PACT (Paediatric Autism Communication Therapy), o terapie specifică de comunicare pentru copiii cu autism sau nevoi în domeniul comunicării sociale dezvoltată la Universitatea din Manchester.

Pasiunea ei pentru profesia de logoped a determinat-o să iși împărtășească cunoștințele prin participarea ca profesor la Cursul de specializare in TSA și îndrumarea viitorilor profesioniști în timpul stagiilor universitare.

În prezent, își combină activitatea clinică ca logoped bilingv la SINEWS cu munca de sprijin psihopedagogică la Kings College din Soto de Viñuelas, unde ajută la minimizarea impactului academic cauzat de dificultățile de învățare și îi ajută pe copii să-și atingă potențialul maxim.

 • LICENȚĂ ÎN LOGOPEDIE | 2014-2018 | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Itinerar în tulburări de dezvoltare și de învățare.
 • MASTER ÎN ÎNGRIJIREA PRECOCE | 2018-2019 | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Master Oficial în Intervenție Precoce: Prevenirea, Detectarea și Intervenția în Tulburările de Dezvoltare și Învățare.
 • SPECIALIZAREA ÎN AUTISM | 2020-2021 | UNED Specializarea în Intervenție cu Persoanele cu Tulburare din Spectrul Autismului.
 • ANTRENAMENT PECS | 2019 | PYRAMID EDUCATIONAL CONSULTANTS SPANIA Instruire în sistemul de comunicare alternativ/augmentativ Picture Exchange Communication System. Nivelul 1.
 • MODELUL DENVER: NIVEL 1 | 2020| UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS Early Start Model Training. Program de atenție timpurie pentru copiii (de la 1 la 5 ani) cu Tulburare din Spectrul Autismului. Nivelul 1.
 • PAEDIATRIC AUTISM COMMUNICATION THERAPY (PACT) | 2021 | UNIVERSIDAD DE MANCHESTER Terapeut acreditat în PACT (Pediatric Autism Communication Therapy). Intervenție bazată pe dovezi pentru promovarea comunicării, socializării și jocului la copiii cu TSA sau alte nevoi din domeniul comunicării sociale, cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 10 ani și 11 luni.
 • AITTEA | 2018 | AUTISMO SEVILLA Program socio-comunicativ de îngrijire timpurie a copiilor cu TSA.
 • APLICAȚII MOBILE ȘI ALTE TEHNOLOGII PENTRU PERSOANELE CU TSA | 2019| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.
 • CITEȘTE PENTRU A VORBIT | 2019 | ISABELLE MONFORT, MADRID Însuşirea şi utilizarea Citit-Scris la copiii cu Tulburări de Limbă şi Comunicare.
 • LOGOPED | SINEWS | 2022- Prezent Evaluare, diagnostic și intervenție în tulburările de vorbire, limbaj, deglutiție și alfabetizare la copii, în engleză și spaniolă. Profesor de sprijin academic la Kings College din Soto de Viñuelas.
 • LOGOPED | CEE LEO KANNER (APNA) | 2018- 2022 Evaluare și intervenție logopedică la elevii cu tulburare de spectru autist. Îngrijire specializată pentru familii.
 • LOGOPED | ACEOPS | 2020 Evaluare și intervenție logopedică cu copii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 6 ani.
 • PROFESOR | ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR PERSOANELOR CU AUTISM (APNA) | 2020-2021 Profesor al Cursului de Specialist în Intervenție în TEA.
  Modulul: Comunicare socială - intenție comunicativă, tipuri de comunicare, intervenție timpurie a vorbirii, obiective de primă intervenție, SAACS și intervenție pe tot parcursul vieții.
 • TUTOR DE COLABORARE LA FORMARE PRACTICĂ LA UCM | CEE LEO KANNER | 2022 Tutor intern pentru Licența în Logopedie la UCM. Evaluarea didactică, diagnosticarea, elaborarea planului terapeutic și intervenția populației cu TSA.
 • Spaniolă: competență bilingvă sau nativă.
 • Română: competență bilingvă sau nativă.
 • Engleză: competență profesională deplină.