Mona Bakhshi
Psykologisk, psykoterapeutisk och coachande avdelning
Mona Bakhshi
Psykolog
Vuxna och ungdomar
Arbetsspråk: Svenska, engelska, farsi och spanska
klinikbesök
 • Licenciada en Psicología (Universidad de Almería).
 • Experto en Atención Temprana (Universidad de Almería).
 • Máster en Psicología General Sanitaria (Universidad Europea de Madrid).

Mona har växt upp i en multikulturell miljö då hon är född och uppväxt i Stockholm i en familj med persiska rötter. Mona talar flytande svenska och persiska. Mona lärde sig även spanska när hennes familj varje sommar reste till deras hus i Alicante och hon studerade även spanska i skolan. Hon vet i förstahand vikten av att använda ens nativa språk för att kunna uttrycka ens känslor i terapi. Då hon är en del av en etnisk minoritet och ”third culture kid” så vet Mona hur det är att leva i ett samhälle där man behöver definiera sig och som förvirras av en blandning av identiteter. Detta betyder även att hon vet att multikulturella personer har rätten att acceptera deras identitet som den är, och att känna sig närmre till en kultur eller en annan, då båda kulturer identifierar en.

Sedan hennes tonår visste Mona att hon ville hjälpa andra, och sedan dess är hon medveten om vikten av att bearbeta känslor. Detta ledde till att hon bestämde sig för att hon ville bli psykolog. Hon gick på gymnasiet i Internationella engelska Gymnasiet Södermalm, där hennes spanskalärare inspirerade och motiverade henne till att flytta till Spanien och fortsätta lära sig språket. Ett av Monas mål var att flytta till ett annat land och lära känna nya platser. Mona flyttade ensam till Barcelona när hon var 18 år för att fortsätta studera spanska, och efteråt flyttade hon till Madrid för att börja studera på universitetsprogrammet för en tvåspråkig (Esp-Eng) kandidatexamen inom psykologi, i Complutenseuniversitetet i Madrid. Denna erfarenhet som en internationell student i Spanien var utmanande på många sätt och vis, från att behöva separera sig från sin familj, till att studera på ett annat språk med ett annat skolsystem, eller att behöva lära sig att laga mat… Under denna period började Mona förstå vikten av att ha en rutin, att ta hand om sig själv, och hon lärde känna sig själv bättre.
Under hennes sista år av hennes studier inom kandidatprogrammet gjorde hon sin praktik i ett center för psykologi och språk, med barn och ungdomar med utvecklingsstörningar och språkstörningar (ADHD, autism, dyslexi, etc.). Under den praktiken gav hon akademiskt stöd och förstod den emotionella påverkan av språkstörningar och behovet av att anpassa sättet en studerar på.

Mona fann meditation i ett komplicerat ögonblick i hennes liv och började med fem minuters meditation per dag. Hon fann ett sätt att sammanföra sig själv med nuet och vara på en plats av spirituellt vilande och emotionell acceptans. På grund av detta började Mona studera mer gällande kompetens inom mindfulness och gällande psykologiska interventioner baserade på mindfulness och emotionell acceptans. Mona gjorde sitt examensarbete inom sin kandidatexamen gällande effektiviteten av dialektisk beteendeterapi för att behandla emotionellt instabilt personlighetssyndrom, och senare gjorde hon sitt examensarbete inom hennes master gällande effektiviteten av mindfulness-baserad kognitiv terapi för behandling av depression.
Efter att hon slutfört sin kandidatexamen gjorde Mona sin masterexamen inom generell hälsopsykologi på Complutenseuniversitetet i Madrid, där gjorde hon sin praktik på universitetets psykologiska klinik, och även inom en gratis psykologtjänst via telefon och mejl, kallad PsiCall, för studenterna inom Complutenseuniversitetet i Madrid. På PsiCall förbättrade Mona sina kliniska färdigheter och kunde även behandla varierande psykologiska svårigheter såsom ångest, självmordstankar och depression. Med denna erfarenhet lärde hon sig hur hon kan ingripa och ge stöd i krismoment, genom att hjälpa personer att prata om deras problem, guida dem genom dem första stegen för att lugna deras lidande och genom att ge dem nya verktyg för att ta hand om sig själva. Efteråt avslutar Mona en kurs inom suicidprevention och intervention inom självmordsbeteende.
Mona har även gått en kurs inom positiv psykologi, vilket betyder att hon hjälper sina klienter att känna sig starka och beakta deras bedrifter och framgångar. Som en terapeut ser Mona sig själv som en person som har respekt för minoritet identiteter och som en person som har empati för behoven som en patient uppfattar som sina egna. Hon siktar mot att skapa ett säkert utrymme för hennes klienter, medan hon prioriterar emotionell validitet, medlidande och egenmakt (empowerment) under hela terapeutiska processen. Hennes psykoterapeutiska intervention är baserad på KBT modellen och hon integrerar även delar av bland annat ACT, DBT, Mindfulness eller Positiv Psykologi. Som en multikulturell och flerspråkig person förstår Mona svårigheterna som en person kan uppleva när hen bor utomlands.

 • Grado en Psicología. Universidad Autónoma de Madrid. 2015-2019. Programa Erasmus en la Universidad de Utrecht (UU) | 6 meses.
 • Máster en Psicología General Sanitaria. Universidad del País Vasco. 2019 -2021.
 • Psicoterapeuta de adultos y adolescentes | sept 2021 – actualidad. Sinews MTI.
 • Psicóloga en prácticas en área infanto-juvenil de centro de salud mental | sept 2020 – mar 2021. ITA PRISMA.
  • Realización de terapias de grupo con adolescentes.
  • Organización e impartición de talleres psico-educativos y socio-educativos.
  • Reuniones de equipo de supervisión de carácter interdisciplinar.
 • Psicóloga en prácticas en área de neuropsicología clínica en la tercera edad | ene 2019 – jun 2019. AMAVIR.
  • Realización de valoraciones neuropsicológicas de deterioro cognitivo.
  • Impartición de talleres.
 • Acompañante Terapéutico | dic 2020 – jun 2021. AAPIPNA (Asociación Aragonesa Para la Investigación Psíquica del Niño y el Adolescente). Acompañamiento a adolescentes y adultos con trastorno mental grave en el domicilio, con objetivo de proporcionar apoyo emocional e incidir sobre el progreso funcional.
 • Voluntariado en “Modialli Antiraccisti” | Voluntariado Europeo a Gran Escala | 50 h.
 • Voluntariado en congreso | Memory Studies Association Third Annual Conference | 30 h.
 • Curso “Nuevas coordenadas feministas” | Ayuntamiento de Madrid (Espacios de Igualdad) | 40 h.
 • Curso “Primeros Auxilios Psicológicos” | Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) | 20h.
 • Curso “La resiliencia en niños expuestos a traumas, catástrofes y guerras: perspectivas mundiales” | Universidad de Minnesota | 20h.
 • Curso de Extensión Universitaria “Sexualidad, Género y Desarrollo” | Medicus Mundi Gipúzkoa | 40h.
 • Curso “El uso de la Técnica de la Caja de Arena” | Centro de formación El Núcleo| 8h.

Andrea escribe: